11/05/2013

As mensaxes ocultas na táboa periódica


europio - litio - nitróxeno - cerio - nitróxeno - litio - bromo - osmio

Non é unha fórmula química. É unha mensaxe en clave. Descifrala non é difícil. Probade a substituír cada elemento polo seu símbolo abreviado.

Eu - Li - N - Ce - N - Li - Br - Os

E agora agrupade estas letras de xeito que formen palabras e frases.

Eu lin cen libros.

E xa está, unha sinxela técnica criptográfica que ademais de servir como xogo, tamén é un bo recurso para memorizar os símbolos dos elementos químicos. 

A maioría destes símbolos, de valor universal, son derivados das letras do nome do elemento. A primeira letra é maiúscula e a segunda (se a hai) é minúscula: carbono, C; hidróxeno, H; magnesio, Mg; aluminio, Al. Iso si, os símbolos dalgúns elementos coñecidos desde a antigüidade normalmente derivan do seu nome latino: cuprum, Cu (cobre); aurum, Au (ouro)...
 
Diante da táboa periódica, esa que organiza os elementos químicos segundo as súas propiedades e características, as ideas para creardes novas mensaxes seguro han xurdir. De momento, se queredes, probade a descifrar estas tres:

fósforo - ouro - lantano - nobelio - neon - fluor - radio - carbono
einstenio - tantalio - sodio - argon - xenon - nitróxeno - titanio - sodio
prata - osíxeno - radio - titanio - einstenio - osíxeno - xenon - ferro
 
Despois escribide as vosas propias mensaxes. De o facerdes en parellas ou grupos, podedes xogar a competir entre vós como iniciados nesta nova «linguaxe química».

Ah!, e por último, a xeito de peche, un vídeo de Redes que nos explica, de forma clara e asequible, a orixe da táboa periódica.


Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...