29/05/2015

Palíndromos ilustrados [1]Mágoa non saber antes desta fermosa campaña de Prolingua. Fermosa pola mensaxe que transmite e pola participación diversa e multitudinaria. Como ben explican no seu portal, a intención é aproveitar os 25 anos das fermosas palabras de Cunqueiro, para espallalas aos catro ventos convertidas en lema do noso compromiso individual e colectivo co futuro da lingua.

Aquí van aquelas verbas do gran fabulador de Mondoñedo.
As miñas invencións e as miñas maxias teñen, nembargantes, un senso máis fondo: por riba e por baixo do que eu fago, eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo. (...) Se de min algún día, despois de morto, se quixese facer un eloxio, e eu estivese dando herba na terra nosa, podería dicir a miña lápida: «aquí xace alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis».
(Palabras pronunciadas por Álvaro Cunqueiro na homenaxe que se lle rendeu en Vigo o 25 de abril de 1980)
E, para rematar, velaí vai outra modesta declaración de amor e compromiso co idioma: un palíndromo ilustrado de colleita propia, acaído para este mes das flores e das letras. Se cadra, podería ser o primeiro dunha serie de palíndromos ilustrados. Quen sabe?


Tradución:
El sonido! Amo idioma nuestro!
The sound! I love our language!

Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...