21 de maio de 2015

Que tipo es ti?


Esquece os horóscopos e outras trangalladas. Queres saber realmente que clase de persoa es? Pois acode a un método moito máis fiable e rigoroso: «What type are you?»

A finais do 2009, a compañía internacional de deseño Pentagram abriu a «consulta virtual dun psicanalista tipográfico», un orixinal recurso para saber non tanto como es, senón máis ben que tipografía é a que mellor te representa. Co seu inglés de pechado acento austríaco-freudiano, o profesional dinos:
Responda catro sinxelas preguntas que lle permitirán beber da fonte do autocoñecemento, plantar cara á verdade e descubrir de que tipo é vostede.
Logo vai facéndonos ese test de catro sinxelas preguntas (Es racional ou emocional? Es reservado ou vehemente? Es tradicional ou progresista? Es relaxado ou disciplinado?) ata que, finalmente, determina, consonte as nosas respostas, cal é esa fonte vinculada ao máis íntimo da nosa personalidade.

Polo visto, a miña fonte e... Universal.

E a túa?

Solucións ao humor gráfico de Xaquín Marín (11-5-2015): polisemia («pegada» ‘colada, adherida’ - ‘sinal, marca’; «colgar» ‘pendurar’ - ‘interromper a comunicación), homonimia («dura» ‘difícil de romper ou deformar’ - «dura» ‘de «durar»’), antonimia («preto» - «lonxe»), frases feitas («ter paxaros na cabeza).

Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...